Vårt koncept

Internationalisering

Syftet med internationalisering på Malmö Fria Läroverk är att väcka och främja nyfikenhet hos våra elever vad gäller omvärlden. I en tid där globalisering är ett faktum vill vi erbjuda eleverna möjligheten att bemöta de utmaningar som finns globalt.

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas.”

(Ur läroplan för de frivilliga skolformerna)

Praktik utomlands

För våra yrkesprogram anser vi att det är viktigt att våra elever kan erbjudas en möjlighet att praktisera utomlands, för att bättre förbereda dem inför den globala arbetsmarknaden och för att få dem att uppleva olika kulturer. Vårt mål är att de elever som prövar på en internationell praktik blir mer attraktiva och anställningsbara i framtiden samt att de blir ambassadörer för Erasmus+ projekt.

Tidigare projekt

Sedan 2013 har Malmö Fria Läroverk haft studieresor utomlands. Elever med fotbollsprofil har fått träna fotboll i Malaga (Spanien) under vintern 2013 samt på Teneriffa (Spanien) under vintrarna 2014, 2015 och 2016.

Pågående projekt

Just nu driver vi vårt andra Erasmus+ projekt, ”Mobility and Life in Scotland”, där elever från hotell- och turismprogrammet, hantverksprogrammet samt barn- och fritidsprogrammet har möjlighet att praktisera i Glasgow under 4–6 veckor.

Vårt senaste samarbete

Vår tredje Erasmus+ ansökan har beviljats och det innebär att 24 yrkeselever har möjlighet att praktisera på Malta och på Irland under 2020-2022. Även 12 lärare har möjlighet att jobbskugga på Maltas största skolan, MCAST College.

Vi som arbetar med internationalisering

Giancarlo Svenato

Förstelärare, Intl. koordinator, Lärare i engelska, spanska och italienska

Tina Granberg

Lärare i frisörämnen