För elever

Försäkringar

Vi har en olycksfallsförsäkring hos Trygg-Hansa som gäller våra elever.

Olycksfallsförsäkring

Om en elev skadar sig på skoltid ska elev/vårdnadshavare anmäla skadan till Trygg-Hansa. Kom ihåg att spara kvitton för alla utlägg samt dokumentera skadan tillsammans med Trygg-Hansa.

Försäkringen gäller även under elevernas praktikperiod/APL.

Försäkringsgivare: Trygg-Hansa
Försäkringstagare: Watma Education AB
Omfattning: Skoltid och färd till och från skolan.
Försäkringsnummer: 87365

Skadeanmälan

Via Trygg-Hansas kundservice på 0771-111 110. Deras öppettider är vardagar kl. 8:00-17:00.