Våra program

Barn och fritid

Inriktning: Fritid och hälsa

Vårt Barn- och fritidsprogram är inriktat mot träning, fysiologi och idrottsledarskap. Programmet passar dig som vill arbeta som idrottslärare, sjukgymnast, polis, tränare, arbetsterapeut, gyminstruktör eller inom övriga uniformsyrken. Programmet passar också dig som vill fortsätta utvecklas inom din idrott.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på Barn- och fritidsprogrammet

Första året

Första året på Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Fritid och hälsa fokuserar du på grunderna inom hälso- och ledarskapsområdet. Med kurser som Lärande och utveckling och Träningslära upptäcker du olika delar av ditt framtida yrke. I kursen Idrott och hälsa 1 och den valbara kursen Idrott och hälsa 1 specialisering utvecklas du inom olika delar av idrottsområdet, både allmänt och inom din specifika idrott. Genom uppgifter och projekt upptäcker du och får en bred förståelse för branschen.

Andra året

Andra året förbereder du dig för ditt framtida yrkesliv med kurser som Fritids- och idrottskunskap, Hälsopedagogik och Pedagogiskt ledarskap. Du utvecklas i din roll som ledare, och genom fortsättning på kursen Idrott och Hälsa 1 specialisering fördjupar dig ytterligare inom din specifika idrott. I kursen Träningslära 2 fördjupar du dina kunskaper ytterligare gällande träningens betydelse för prestation. Beroende på ditt val av intresseområde kan du fördjupa dig inom en speciell idrott, eller ledarskap och hälsa som yrke eller skaffa dig en grundläggande högskolebehörighet.

Tredje året

Tredje året på Barn- och fritidsprogrammet väljer du genom val av intresseområde och gymnasiearbete till stor del själv inom vilket område du vill specialisera dig. Beroende på vad du väljer sätter du en egen prägel på din gymnasieutbildning och examen. För att uppnå verklig yrkeskompetens breddar du dig även med kurser som Fritids- och friskvårdsverksamheter samt Människors miljöer.

Praktik

Hos oss får du sammanlagt femton veckors praktik (fördelat på årskurs 1–3). Under praktiken provar du-på vad det innebär att arbeta som idrottsledare, personlig tränare eller instruktör. Du får möjlighet att utveckla dina färdigheter att leda och möta, assistera och stödja individer i deras utveckling.

Läs mer om APL»

Efter gymnasiet

Efter tre år på Fria kan du börja arbeta med träning och hälsa inom gym eller friskvårdsinrättningar. Din yrkesutgång är Personlig tränare. Utbildningen leder till yrken som:

  • Idrottsplatspersonal
  • Badhuspersonal
  • Personlig tränare
  • Idrottsledare och elitidrottsutövare

Du kan också skaffa dig högskolebehörighet på Barn- och fritidsprogrammet samt så kallad särskild behörighet till universitetet som bland annat gör det möjligt för dig att studera till:

  • Lärare
  • Fysioterapeut
  • Arbetsterapeut
  • Polis och brandman

Arbetslagsledare på Barn- och fritidsprogrammet

Henrik Jönsson

NIU-ansvarig Fotboll, Mentor NIU, Förstelärare samt Arbetslagsledare BF
072-163 29 95

Lärare på Barn- och fritidsprogrammet

Alexander Molander

Lärare i geografi och religion

Anton Lagerqvist

Lärare i Barn- och fritidsämnen

Axelina Larsson

Lärare i Filosofi, Samhällskunskap, Svenska och Svenska som andraspråk

Feriel Lund

Lärare i franska

Giancarlo Svenato

Förstelärare, Intl. koordinator, Lärare i engelska, spanska och italienska

Henrik Jönsson

NIU-ansvarig Fotboll, Mentor NIU, Förstelärare samt Arbetslagsledare BF
072-163 29 95

Johanna Johansson

Lärare i idrott och engelska

Maria Gustafsson

Lärare i ekonomiämnen och estetisk kommunikation

Marie-Christine Marcos

Lärare i Engelska

Martina Korner

Lärare i svenska och svenska som andraspråk

Peter Enehag

Ishockeyinstruktör, Lärare i psykologi samt aktivitets- och pedagogiskt ledarskap.

Philip Bengtsson

Lärare i Idrott

Renzo Johansson

Lärare i biologi, naturkunskap och kemi