Våra program

Naturvetenskap

Inriktning: Naturvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet passar dig som tycker om naturvetenskap och matematik och vill ha en bred gymnasieutbildning som öppnar alla dörrar till kommande studier, exempelvis om du vill bli läkare, veterinär, astronom eller vaccinforskare.

Intresseanmälan»Poängplan»

En varierande utbildning

Vårt program kännetecknas av att vi varvar traditionella lektioner med laborationer, workshops, studiebesök och exkursioner. Du får också lära dig att tänka kritiskt, att föra logiska resonemang och att kunna tillämpa olika teorier i praktiken.

Väl förberedd för studier på högskola och universitet

Förberedelser för vidare studier löper som annan röd tråd genom utbildningen. I början har vi traditionella gymnasiekurser där lärarens roll är att strukturera, planera och genomföra intressanta lektioner och handleda alla elever efter deras specifika förutsättningar. Efterhand som kurserna blir mer avancerade blir också ämnena mer sammanflätade och lärarens roll blir mer att coacha och utmana varje elev. Som elev innebär detta att du i början följer en fungerande struktur men att du under utbildningens gång är med och påverkar såväl innehåll som upplägg av utbildningen.

Efter tre år har du därmed tillägnat dig både ämneskunskaper och en studieteknik som gör dig väl förberedd för vidare studier.

Lärare på Naturvetenskapsprogrammet

Alexander Molander

Lärare i geografi och religion

Axelina Larsson

Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Beatriz Granda

Beatriz Granda

Lärare i spanska

Daniel Hvistendahl

Lärare i historia och kommunikation

Fredrik Novak

Lärare i idrott och psykologi

Giancarlo Svenato

Förstelärare, Intl. koordinator, Lärare i engelska, spanska och italienska

Jasmina Krupic

Arbetslagsledare, Lärare i matematik

Jonas Ankarloo

Lärare i biologi, naturkunskap och kemi

Lars Borgström

Lärare i matematik och fysik

Malin Forsang

Arbetslagsledare, Lärare i religion och samhällskunskap

Maria Gustafsson

Lärare i ekonomiämnen och estetisk kommunikation

Philip Bengtsson

Lärare i Idrott
Renzo Johansson

Renzo Johansson

Lärare i biologi, naturkunskap och kemi

Sandra Thurnelin

Lärare i franska

Sofia Svarvell

Lärare i svenska och historia