Fria Natur

Naturvetenskap – Medicin och hälsa

Inriktning: Naturvetenskap
Profil: Medicin och hälsa

Nu inför vi profilen ”Medicin och hälsa” på vårt Natur-program. Förutom en bred naturvetenskaplig utbildning med högsta möjliga behörighet till vidare studier får du genom våra profilkurser en inblick i ämnena medicin och hälsa. Perfekt för dig som är intresserad av att bli läkare, tandläkare, biomedicinsk analytiker eller veterinär.

Intresseanmälan»Poängplan»

Genom vårt koncept studier och träning har vi länge arbetat med hälsorelaterade områden och frågor. Nu tar vi det arbetet ett steg längre genom profilen ”Medicin och hälsa”.

En varierande utbildning

Vårt program kännetecknas av att vi varvar traditionella lektioner med laborationer, workshops, studiebesök och exkursioner. Du får också lära dig att tänka kritiskt, att föra logiska resonemang och att kunna tillämpa olika teorier i praktiken.

Väl förberedd för studier på högskola och universitet

Förberedelser för vidare studier löper som annan röd tråd genom utbildningen. I början har vi traditionella gymnasiekurser där lärarens roll är att strukturera, planera och genomföra intressanta lektioner och handleda alla elever efter deras specifika förutsättningar. Efterhand som kurserna blir mer avancerade blir också ämnena mer sammanflätade och lärarens roll blir mer att coacha och utmana varje elev. Som elev innebär detta att du i början följer en fungerande struktur men att du under utbildningens gång är med och påverkar såväl innehåll som upplägg av utbildningen.

Efter tre år har du därmed tillägnat dig både ämneskunskaper och en studieteknik som gör dig väl förberedd för vidare studier.

Arbetslagsledare på Naturvetenskapsprogrammet

Jasmina Krupic

Arbetslagsledare, Lärare i matematik

Lärare på Naturvetenskapsprogrammet

Alexander Molander

Lärare i geografi och religion

Axelina Larsson

Lärare i Filosofi, Samhällskunskap, Svenska och Svenska som andraspråk

Beatriz Granda

Lärare i spanska

Daniel Hvistendahl

Lärare i historia och kommunikation

Feriel Lund

Lärare i franska

Giancarlo Svenato

Förstelärare, Intl. koordinator, Lärare i engelska, spanska och italienska

Henrik Jönsson

NIU-ansvarig Fotboll, Mentor NIU, Förstelärare samt Arbetslagsledare BF
072-163 29 95

Jasmina Krupic

Arbetslagsledare, Lärare i matematik

Johanna Johansson

Lärare i idrott och engelska

Lars Borgström

Lärare i matematik och fysik

Malin Forsang

Arbetslagsledare, Lärare i religion och samhällskunskap

Maria Gustafsson

Lärare i ekonomiämnen och estetisk kommunikation

Marie-Christine Marcos

Lärare i Engelska

Martina Korner

Lärare i svenska och svenska som andraspråk

Philip Bengtsson

Lärare i Idrott

Renzo Johansson

Lärare i biologi, naturkunskap och kemi

Sofia Svarvell

Lärare i svenska och historia
Victoria Erlandsson

Victoria Erlandsson

Lärare i tyska