Våra program

Samhällsvetenskap

Inriktningar: Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en bred utbildning där du exempelvis läser samhällskunskap, historia, psykologi och moderna språk. Du lär dig hur samhällen och organisationer fungerar och vad som påverkar olika frågor.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på Samhällsvetenskapsprogrammet

Första året

Första året lägger du, med hjälp av de gymnasiegemensamma kurserna, grunden för dina framtida högskolestudier. Året börjar med introduktionsdagar där du utrustas med verktyg inför dina gymnasiestudier. Under året arbetar vi aktivt med studieteknik i form av olika mallar och modeller för att du ska utveckla din analytiska förmåga.

Andra året

Andra året börjar du läsa inriktningsspecifika kurser. På inriktningen Beteendevetenskap innebär det att du läser kurser som ledarskap och organisation samt fördjupad naturkunskap. På inriktningen Samhällsvetenskap innebär det att du fördjupar dig i historia och geografi. Under vårterminen reser programmet till Stockholm och besöker riksdagen.

Sista året

Tredje året på Beteendeinriktningen läser du både breddande och fördjupande kurser inom bland annat psykologi samt pedagogiskt ledarskap. På inriktningen Samhällsvetenskap fortsätter du fördjupa dig inom samhällsvetenskap, historia och geografi. I gymnasiearbetet får du själv välja ett samhällsområde som intresserar dig och utföra en studie samt skriva ett vetenskapligt arbete utifrån den.

Beteendevetenskap

Inriktningen Beteendevetenskap passar dig som vill lära dig mer om ledarskap, självkännedom, gruppdynamik, psykologi och kommunikation.

Samhällsvetenskap

Inriktningen Samhällsvetenskap passar dig som är intresserad av din omvärld, både lokalt och globalt. Här fördjupar du dig i historia, samhällsvetenskap och geografi.

Efter gymnasiet

Efter tre år på Malmö Fria Läroverk är du redo för högskolan eller universitetet. Du har en god studieteknik och en bred grund som gör att du kan välja på flera olika utbildningar.

Lärare på Samhällsvetenskapsprogrammet

Alexander Molander

Lärare i geografi och religion

Axelina Larsson

Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Beatriz Granda

Beatriz Granda

Lärare i spanska

Daniel Hvistendahl

Lärare i historia och kommunikation

Fredrik Novak

Lärare i idrott och psykologi

Giancarlo Svenato

Förstelärare, Intl. koordinator, Lärare i engelska, spanska och italienska

Jasmina Krupic

Arbetslagsledare, Lärare i matematik

Jonas Ankarloo

Lärare i biologi, naturkunskap och kemi

Lars Borgström

Lärare i matematik och fysik

Malin Forsang

Arbetslagsledare, Lärare i religion och samhällskunskap

Maria Gustafsson

Lärare i ekonomiämnen och estetisk kommunikation

Philip Bengtsson

Lärare i Idrott
Renzo Johansson

Renzo Johansson

Lärare i biologi, naturkunskap och kemi

Sandra Thurnelin

Lärare i franska

Sofia Svarvell

Lärare i svenska och historia