Våra program

Ekonomi

Inriktningar: Ekonomi och Juridik

På Ekonomiprogrammet lär du dig hur företag och organisationer fungerar och vad juridik är. Du lär dig även om människors beteende när det kommer till ekonomi och hur det går till att starta företag. Vi varierar undervisningen genom att blanda traditionella lektioner med verklighetsbaserade fall, studiebesök och gästföreläsningar. Du blir därmed väl förberedd för vidare studier och får en inblick i de olika yrken som en ekonomiutbildning kan leda till.

Intresseanmälan»Poängplan»

Dina tre år på Ekonomiprogrammet

Första året

Våra nya elever börjar hos oss och vi introducerar dem i skolan med ett antal introduktionsdagar där vi har workshops, föreläsningar och samarbetsövningar. Det första året på Ekonomiprogrammet innebär att eleverna läser kärnämnen tillsammans med Företagsekonomi 1.

Andra året

Under andra året läser eleverna fler ekonomiämnen och kan välja att inrikta sig mot antingen Ekonomi eller Juridik. Nu väljs även individuella val, 200p i olika intressanta kurser som är anpassade till programmet. Under detta år brukar vi också göra studiebesök.

Sista året

Under det sista året startar Gymnasiearbetet upp vilket ska vara klart under året. Nu drar också det stora UF-året igång med moment som starta, driva och avveckla. Under UF-mässan på Emporia köpcenter får eleverna chansen att visa upp och sälja sina varor eller tjänster.

Efter gymnasiet

Efter studenten kan du söka till utbildningar som ger dig en examen som:

  • Civilekonom (ekonomichef)
  • Redovisningskonsult (revisor)
  • Ekonom (controller)
  • Jurist (advokat, åklagare)
  • Fastighetsmäklare
  • Marknadsförare (marknadskoordinator, marknadschef)

Lärare på Ekonomiprogrammet

Alexander Molander

Lärare i geografi och religion

Axelina Larsson

Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Beatriz Granda

Beatriz Granda

Lärare i spanska

Daniel Hvistendahl

Lärare i historia och kommunikation

Fredrik Novak

Lärare i idrott och psykologi

Giancarlo Svenato

Förstelärare, Intl. koordinator, Lärare i engelska, spanska och italienska

Jasmina Krupic

Arbetslagsledare, Lärare i matematik

Jonas Ankarloo

Lärare i biologi, naturkunskap och kemi

Lars Borgström

Lärare i matematik och fysik

Malin Forsang

Arbetslagsledare, Lärare i religion och samhällskunskap

Maria Gustafsson

Lärare i ekonomiämnen och estetisk kommunikation

Philip Bengtsson

Lärare i Idrott
Renzo Johansson

Renzo Johansson

Lärare i biologi, naturkunskap och kemi

Sandra Thurnelin

Lärare i franska

Sofia Svarvell

Lärare i svenska och historia